Turkish (Turkiye)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
There are no translations available.

BASIN DOSYASI

Yazar

Silo adıyla da tanınan Mario Luis Rodriguez Cobos, 6 Ocak 1938 yılında Mendoza'da(Arjantin) doğdu. Mezun olmaksızın Hukuk ve Siyasal Bilimler eğitimi aldı.

Yazar ve düşünür Silo, politika, toplum, psikoloji, semantik, espritüellik ve diğer bazı konularda pek çok öykü, makale ve çok sayıda kitabın yazarıdır. Kendisini sadece bir yazar olarak tanımlamasına rağmen okuyucularının pek çoğu üzerine yazdığı konuların çeşitliliğine dayanarak kendisini bir düşünür olarak değerlendirmektedirler. Son zamanlarını Mendoza civarlarındaki küçük bir kasabada geçirdi (Chacras de Coria). Uzun yıllar önce tarım aktivitelerine kısmen son verdi ve 16 Eylül 2010 yılında bu dünyadan göçtü.

Silo günümüzde 'Yeni Hümanizm' veya 'Evrensel Hümanizm' olarak bilinen düşünce akımının ilham kaynağı ve bu düşüncenin hayata geçirilmesini amaçlayan 'Hümanist Hareket' oluşumunun kurucusudur. Bahsedilen bu düşüncenin, Varlık olgusunu, gerek bireysel anlamda gerek sosyal anlamda barındırdığı ve anlaşılır kıldığı söylenebilir. 2002 yılı ortalarında Silo, bir kitap, bir deneyim ve bir yoldan oluşan mesajını vermiştir. En son projeleri arasında 'düşünce salonları' açmak ve 'çok kültürlülük parkları' kurulmasını teşvik etmek bulunmaktadır. Bu yerler Arjantin, Şili, Brezilya, A.B.D., İspanya, İtalya, Hindistan, Mısır ve diğer bazı ülkelerde bulunmaktadır.

4 mayıs 1969 tarihinde, Punta de Vacas'da Ant dağları eteklerindeki ücra bir yerde Silo, sayıları iki yüz civarında olan bir topluluğa ilk konuşmasını yaptı. Gelecekte zamanla Hümanist Hareket'in temelini oluşturacak olan bu ilk konuşma büyük önem teşkil etti. 'Izdırabın Tedavisi' olarak da tanınan bu söylevde, Silo, yaşanan acının ve Izdırabın aşılması, hayatın anlamı, şiddetsizlik, istek ve zevk konularına değindi.

6 Ekim 1993 tarihinde Silo, Moskova'da, Rusya Bilim Akademisi tarafından onursal doktora unvanına layık görüldü. Bu törende Silo 'Diyalog Öncesi Şartlar' tezini savundu ve sunumunu şu sözlerle tamamladı; "… Mevcut sistem tarafından beslenen bu kadar hayale karşı inanç kırılması baş göstermediği müddetçe bu medeniyetin arka plandaki sorunlarına dair tam bir diyalog sağlanamayacaktır. Bu sırada mevcut diyalog, temelsiz olmaya ve toplumun derin motivasyonları ile kopukluğunu sürdürmeye devam edecektir. Ancak, şu da bir gerçektir ki bazı düzlemlerde yeni bir şey harekete geçmektedir, uzmanlar arasındaki diyalogda başlamakta olan ve daha sonra halk meydanına inecek olan bir şey.

Eserleri

İçsel Manzara. İspanya'da Bruguera yayınevi tarafından yayınlandı, 1981.
Yeryüzünü İnsancıllaştırmak. İspanya'da Plaza & Janes ve Arjantin'de Planeta yayınevi tarafından yayınlandı, 1989.
Yol Gösteren Deneyimler. İspanya'da Plaza & Janes tarafından yayınlandı,1989.
Düşünceye Katkılar. Arjantin'de Planeta yayınevi tarafından yayınlandı, 1991.
Evrensel Kökenli Mitoslar. Arjantin'de Planeta yayınevi tarafından 1991'de ve İspanya'da Antares yayınevi tarafından 1992'de yayınlandı.
Kanatlı Aslan Günü. İspanya'da Antares yayınevi tarafından 1992'de, Meksika'da Plaza y Valdez yayınevi tarafından 1993'te yayınlandı.
Arkadaşlarıma Mektuplar. Şili'de Virtual Ediciones tarafından 1993'de ve İspanya'da Graphomania tarafından 1993'de yayınlandı.
Silo Anlatıyor. Magenta Ediciones tarafından Arjantin'de yayınlandı, 1996.
Yeni Hümanizm Sözlüğü. Arjantin'de 1996 yılında yayınlandı.
Tüm Eserleri Cilt 1. İspanya'da Ediciones Humanistas tarafından 1999 ve Meksika'da 2002 yılında Plaza y Valdez tarafından 2002'de yayınlandı.
Tüm Eserleri Cilt 2. İspanya'da Ediciones Humanistas tarafından 1999 ve Meksika'da 2002 yılında Plaza y Valdez tarafından 2002'de yayınlandı.
Psikoloji Notları. Arjantin'de Ulrica Ediciones tarafından 2006'da yayınlandı.
Silo'nun Mesajı. Edaf tarafından İspanya'da 2008 yılında yayınlandı.

Silo'nun Mesajı

Silo tarafından verilen Mesaj, Kitap (İçsel Bakış), Deneyim (Seremoniler) ve Yol (Meditasyon Cümleleri)'dan oluşur. Kitap uzun zamandan beridir ''İçsel Bakış'' ismiyle de tanınmaktadır. İçsel bakış, şiirsel bir düzyazı şeklinde yazılmıştır. Hayatın anlamı ve İçsel Güç'e dair konuları anlatır. Düşünürün gerek yayınlanmış kitaplarında gerekse tartışma ya da açıklamalarında özgür yorumlama anlayışı öne çıkar. Silonun Mesajı'nın anlaşılmasında İçsel Manzara ve İnsancıl Manzara gibi diğer eserleri yardımcı rol oynamaktadırlar.Mesaj, içimizdeki 'ben'in yaşadığı zamanların ve mekânların ötesine geçebilme kabiliyetine sahip olan 'Derindekinin' ve insan ruhunun ifadesidir.Silonun mesajı şu cümlelerle başlar:
1. Burada hayatın anlamsızlığının nasıl anlama ve bütünlüğe dönüştürüleceği anlatılıyor.
2. Burada neşe var, bedene, doğaya, insanlığa ve ruha sevgi var.
3. Burada kurbanlaştırılmak, suçluluk duyguları ve öbür dünyanın tehditleri reddediliyor.
4. Burada dünyevi olan, sonsuz olanla çelişmez.
5. Burada içsel bir ifşadan bahsediliyor ki, buna mütevazı bir arayış içinde dikkatlice ve derince düşünen herkes ulaşabilir.

Yorumlar

...Gerçektende Silo ve Mesajı, insan bilincinin ışıklı ve gölgeli alanların arasındaki büyük gezegen cephesinin oluştuğu bu tarihi anda tam da vaktinde ortaya çıkıyor ve hayattan yana, nihilizmi reddeden bir duruş sergiliyor. Çünkü bazı zamanların sonuna yaklaşmaktayız –şiddet içeren tarih öncesi insanlık zamanlarının- ve aynı zamanda sıcakça bir insanlık içeren, Evrensel İnsan Ulusuna ait gezegen medeniyetinin Tarihi şafağına da yaklaşmaktayız.

Mesaj, içimizdeki ‘ben’in yaşadı ğı zamanların ve mekânların ötesine geçebilme kabiliyetine sahip olan ‘Derindekinin’ ve insan ruhunun ifadesidir. Mesaj, insanoğlunun derinlerindeki bir yerden ortaya çıkan Kutsal’ın varlığını görmemizi sağlayabilecek bir yöntemdir.

İnsanoğlunu paranın, Devletin, Dinin, sosyal sistem ve yöntemlerin de üzerinde tutma ve onu en yüce değer olarak görme eylemi benim içimde işte bu sayede büyüdü. Düşünce özgürlüğünü teşvik etme, bütün insanlar için hak ve fırsat eşitliğini savunma, alışkanlıkları ve kültürel farklılıkları tanıma ve yaşatma, her türlü ayırımcılığa karşı koyma, hangi türden olursa olsun, fiziksel, ekonomik, ırksal, dinsel, cinsel, psikolojik veya ahlaki şiddete adilce karşı koyma ihtiyaçlarını hissettim.

Fernando Garcia
Hindistan Hümanist Hareket Kurucu Üyesi

...Böylece bu kitap ve bu deneyim benim hayatıma eşlik ettiler ve yaşadığım zor zamanları aşmamda bana güç verdiler ve başkalarının acı ve ızdıraplarını aşmaları için girişimlerime devam etmemde ilham kaynağı oldular.

Loredana Cici
Uluslar arası Hümanist Başkanı

Bu içsel deneyimin ihtimalinin, her birimizin içinde olduğunu anlamak önemlidir; zira bu, insanoğlunun içindeki saklı bir ateş gibidir ve bu ateşi korumak, beslemek ve onu büyütebilmek için ona nazikçe nefes vermek gerekir.

Guillermo Sullings
Yeni Hümanizm Sözcüsü, Arjantin

PDF  (6,7 Mb)